Per donar compliment amb el Reglament General 2016/679 (UE) de Protecció de Dades de caràcter personal i allò establert a la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web: 

  • Titular: GRAM RETAIL CONSULTING, S.L. 
  • Adreça: C/ Rumanía, 3, 28224, Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

Dades de les oficines de l’empresa: 

  • Barcelona: C/ Josep Argemí, 13-21, planta 2, local 12, 08950 Esplugues de Llobregat 

Objecte 

Aquestes condicions generals (a partir d’ara les “Condicions Generals”) regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web (a partir d’ara “el Portal”) que la companyia GRAM RETAIL CONSULTING, SL amb domicili a C/ Rumanía, 3, 28224, Pozuelo de Alarcón (Madrid), (a partir d’ara “l’Empresa”) posa a disposició dels usuaris d’Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l’Empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets, que contemplen allò previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no s’hi oposin. 

Exclusió de responsabilitat sobre la informació gràfica disponible en el port 

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o béns immobles, és simplement orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL. 

Utilització del portal i dels serveis per part dels usuaris 

Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’Empresa, els usuaris s’abstindran d’obtenir o d’intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis emprats per ells, amb mitjans diferents dels que s’hagin posat a llur disposició a aquest efecte o dels que s’emprin habitualment a aquest efecte a Internet. 

Exclusió de responsabilitat dels continguts 

L’Empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, trameti o exhibeixi a través dels serveis del Portal. L’Empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, trameti o exhibeixi a través dels serveis del Portal. 

Propietat Intel•lectual i Industrial 

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel•lectual de l’empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni conferir cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a l’ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d’exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable. 

Protecció de dades 

Mitjançant el present Avís Legal i d’acord amb el que estableix el Reglament General 2016/679 (UE) de Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de titularitat GRAM RETAIL CONSULTING, SL  amb CIF: B-88492855 i domicili social C/ Rumanía, 3, 28224, Pozuelo de Alarcón (Madrid), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, temps de conservació i bases legitimadores. Per aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i transferències internacionals que GRAM RETAIL CONSULTING, SL té previst realitzar: 

  • Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds e instal·lació de cookies. 
  • Termini de conservació: Mentre és mantingui el consentiment prestat.  
  • Base legítima: El consentiment de l’interessat. 

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, això cim la revocació del consentiment prestat per el tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a la direcció postal: C/ Rumanía, 3, 28224, Pozuelo de Alarcón (Madrid) o al correu electrònic info@gramretail.com. Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. 

Les dades identificades amb una marca (*) s’entenen com camps obligatoris i requerits, en conseqüència, s’entendran com necessaris per portar a terme les finalitats esmentades anteriorment.  

Amb enviament del formulari de recollida de dades, vostè accepta la política de privacitat de GRAM RETAIL CONSULTING, SL. 

Llei aplicable i fur 

Aquestes Condicions Generals es regiran per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l’Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.